About us

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Otwarte Klatki jest powstałą w 2012 roku ogólnopolską organizacją zrzeszającą osoby, które chcą zmienić los zwierząt hodowlanych.

Naszym celem jest zapobieganie cierpieniu zwierząt poprzez wprowadzanie systemowych zmian społecznych, dokumentowanie warunków chowu przemysłowego oraz edukację promującą pozytywne postawy wobec zwierząt.

Od 2018 roku jesteśmy częścią Anima International — działamy w Polsce, Wielkiej Brytanii, Rosji, Estonii, Danii oraz na Litwie, Ukrainie i Białorusi.

Wierzymy, że zmiana sytuacji zwierząt jest możliwa. Zabiegamy o lepszą ochronę zwierząt zamykanych na fermach, a także o prawo konsumentów do pełnej wiedzy na temat warunków ich życia.

Wspieramy międzynarodowe inicjatywy i jesteśmy częścią globalnych koalicji na rzecz praw zwierząt, m.in. Open Wing Alliance i Fur Free Retailer.

Więcej informacji na temat działań Otwartych Klatek i prowadzonych przez nas kampaniach znajdziesz na tej stronie: www.otwarteklatki.pl/

W jaki sposób moje zakupy pomagają zwierzętom?

Cały dochód ze sprzedaży artykułów dostępnych w sklepie przeznaczany jest na działalność statutową Stowarzyszenia Otwarte Klatki.